Dnes je: 14.07.2024

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Název:
- Městys Louňovice pod Blaníkem
2. Důvod a způsob založení:
- Městys vznikl nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, jakožto územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou.
3. Organizační struktura:
viz. sekce : Zastupitelstvo
4. Kontaktní spojení:
   4.1 Kontaktní poštovní adresa:
Úřad městyse Louňovice pod Blaníkem
ul. J. Žižky čp. 16 257 06 Louňovice pod Blaníkem
   4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
Úřad městyse Louňovice pod Blaníkem
ul. J. Žižky čp. 16, 257 06 Louňovice pod Blaníkem
   4.3 Úřední hodiny:
Pondělí 7:00 - 11:30 12:00 - 16:30
Úterý 7:00 - 11:30 12:00 - 15:00
Středa 7:00 - 11:30 12:00 - 16:30
Čtvrtek 7:00 - 11:30 12:00 - 15:00
Pátek 7:00 - 11:30 12:00 - 14:30
   4.4 Telefonní čísla
mobil: 773 757 570
matrika: 775 887 288
   4.5 Adresa internetové stránky
http://www.lounovicepodblanikem.cz/
   4.6 Adresa podatelny
podatelna
   4.7 Další elektronické adresy
Datová schránka: q89bcxh
5. Bankovní spojení:
- Účet číslo: 4928-121/0100
- Účet číslo: 322158329/0800 - hospodářská činnost
6. Identifikační číslo:
- IČO: 00232173
7. Daňové identifikační číslo:
- DIČ: CZ00232173
8. Dokumenty:
   8.1 Seznam hlavních dokumentů:
Usnesení rady městyse
Usnesení Zastupitelstva městyse
Rozpočty
Formuláře
Výroční zprávy
Úřední deska
   8.2 Rozpočet městysu:
viz. sekce : Rozpočet městysu
9. Žádost o informace:
- písemným dotazem na úřad městyse Louňovice pod Blaníkem
- písemným dotazem na e-mailovou adresu městysu:
- ústním dotazem v místě
10. Příjem žádostí, stížností a dalších podání:
- písemnou formou na adresu úřad městyse Louňovice pod Blaníkem
11. Opravné prostředky:
- Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným úřadem městysu se podávají ve lhůtách a způsobem stanovených zvláštními předpisy (např. zákon č.500/2004 Sb., o správním řízení). Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.
12. Formuláře:
- K vyzvednutí na úřadu městyse Louňovice pod Blaníkem:
-- Přihlašovací lístek k trvalému pobytu
-- Žádost o povolení a oznamení kácení dřevin rostoucích mimo les (zde)
- Ostatní formuláře : na pověřeném úřadě MÚ Vlašim
13. Návody pro řešení životních situací:
- S žádostí o radu nebo pomoc je možné kontaktovat úřad městyse Louňovice pod Blaníkem nebo pověřený úřad MÚ Vlašim.
- řešení životních situací na Portálu veřejné zprávy naleznete zde
14. Předpisy:
   14.1 Nejdůležitější předpisy:
- Zákon č.128/2000 Sb.
- Zákon č.106/1999 Sb.
   14.2 Vydané právní předpisy:
viz. sekce : Vyhlášky
15. Sazebník úhrad za poskytování informací:
   15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací:
Sazebník úhrad
   15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Usnesení k tomuto bodu nebylo vydáno.
16. Licenční smlouvy:
   16.1 Vzory licenčních smluv: Městys Louňovice pod Blaníkem nedisponuje vzory licenčních smluv
   16.2 Výhradní licence: Městys Louňovice pod Blaníkem nedisponuje vzory licenčních smluv upravující výhradní licence
17. Výroční zprávy:
Výroční zpráva za rok 2021 o činnosti Městyse Louňovice p. Bl. ( 23 kB )
Výroční zpráva za rok 2020 o činnosti Městyse Louňovice p. Bl. ( 24 kB )
Výroční zpráva za rok 2019 o činnosti Městyse Louňovice p. Bl. ( 27 kB )
Výroční zpráva za rok 2018 o činnosti Městyse Louňovice p. Bl. ( 27 kB )
Výroční zpráva za rok 2017 o činnosti Městyse Louňovice p. Bl. ( 28 kB )
Seznam organizací zřizovaných úřad městyse Louňovice pod Blaníkem:
- Základní škola a Mateřská škola Louňovice pod Blaníkem, okres Benešov
- Organizační složky městyse : Obecní knihovna, JSDHO -JPO
Přihlášení do MAILového klienta městyse Louňovice pod Blaníkem:
https://mail.lounovicepodblanikem.cz/

Chcete být informování?

Zadejte Váš e-mail pro odběr novinek a změn na úřední desce
Informace dle zákona