Dnes je: 13.06.2024

Místní poplatky - rok 2024

PesPopelniceVodné, stočnéMatrika

Poplatek ze psa

platba na účet:
VS:
SS:
4928121/0100
1341
č.p. (č.e.)

nebo platba v hotovosti na úřadě městyse

1 pes
2 pes a každý další
 
termín úhrady:
100,- Kč
150,- Kč
 
do 31.3.2024

Poplatek - popelnice

platba na účet:
VS:
SS:
4928121/0100
1345
č.p. (č.e.)

nebo platba v hotovosti na úřadě městyse

za osobu trvale přihlášenou:
nebo za vlastníka nemovitosti:
 
termín úhrady:
600,- Kč
600,- Kč
 
do 31.5.2024

Vodné, stočné

platba na účet:
VS:
322158329/0800
č.p. (č.e.)

nebo platba v hotovosti na úřadě městyse

vodné, stočné za 1m3:
vodné za 1m3:
stočné za 1m3:
81,45 Kč s DPH
56,46 s DPH
24,99 Kč s DPH

Správní poplatky na úseku ověřování a matriky od 1.1.2024

Správní poplatky na úseku ověřování a matriky jsou upraveny zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Ověřování

 • Vidimace – ověření stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů atd. > 30,- Kč za každou i započatou stránku
 • Legalizace – ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu > 50,- Kč za každý podpis nebo otisk razítka

Matrika

 • Nahlédnutí na konkrétní zápis v matriční knize, nahlédnutí do podkladů uložených ve sbírce listin ke konkrétnímu matričnímu zápisu nebo nahlédnutí do druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958 na konkrétní zápis > 50,- Kč
 • Vyhledávání v matričních knihách, sbírkách listin nebo v druhopisech matričních knih vedených do 31. prosince 1958 > 200,- Kč za každou i započatou hodinu
 • Vydání vícejazyčného standardního formuláře > 100,- Kč
 • Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříku, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo dalšího písemného a obrazového materiálu, popř. sdělení o negativním nálezu > 30,- Kč za první stránku + 10,- Kč za každou další i započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo tiskárně počítače
 • Vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu nebo dokladu o registrovaném partnerství > 300,- Kč
 • Ověření (apostila) podpisu a otisku razítka na listině za účelem jejího použití v zahraničí > 300,- Kč
 • Vydání povolení změny příjmení hanlivého nebo směšného > 200,- Kč
 • Vydání povolení změny příjmení cizojazyčného nebo na dřívější příjmení > 300,- Kč
 • Vydání povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech > 3.000,- Kč
 • Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky > 5.000,- Kč
 • Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky > 3.000,- Kč
 • Přítomnost matrikáře u prohlášení snoubenců, že spolu vstupují do manželství, před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, které nejsou matričním úřadem, není-li ani jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu ve správním obvodu této obce > 1.000,- Kč
 • Vydání povolení uzavřít manželství nebo vstoupit do registrovaného partnerství mimo určené místo nebo dobu > 3.000,- Kč
 • Vydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku > 500,- Kč

Chcete být informování?

Zadejte Váš e-mail pro odběr novinek a změn na úřední desce
Informace dle zákona