Dnes je: 27.05.2024

Výstava hub v Louňovicích pod Blaníkem

V rámci Svatováclavských slavností proběhla 22. září v budově Správy CHKO Blaník v Louňovicích pod Blaníkem výstava hub nasbíraných v lesích Chráněné krajinné oblasti Blaník a přilehlém okolí.

Tento již pátý ročník výstavy překonal počtem druhů hub rekordní loňský ročník - organizátorům, ale i samotným návštěvníkům se podařilo nalézt celkem 220 druhů nejrůznějších hub, z nichž některé patřily k vzácným.

Za zmínku stojí v první řadě vzácná forma muchomůrky červené – muchomůrka červená zlatová (Amanita muscaria var. aureola) s jasně žlutým hladkým kloboukem bez typických bílých teček. Podařilo se najít téměř celé spektrum líh, a to tři jedlé druhy – líhu obrněnou, líhu nahloučenou a klubčitou a jedovatou líhu srostlou. Opět byly bohatě zastoupeny hřibovité druhy, které se setkaly s největším zájmem příchozích společně s nádhernými exempláři muchomůrky červené. Návštěvníci mohli shlédnout rovněž bohaté spektrum ryzců a holubinek. Vystaveno bylo celkem 21 druhů pavučinců, včetně krásného pavučince žlutonohého. Některé z nich čekají na dodatečné určení pod mikroskopem. Zastoupeny byly i druhy, které nalezneme v červeném seznamu, a to téměř ohrožený lošáček černý a číškovitý, zranitelná čirůvka modřínová a ohrožený druh bedla Bucknallova.

Výstavu svým výkladem doprovázel mykolog Pavel Špinar, který zodpovídal nejrůznější dotazy návštěvníků (těch jsme přivítali téměř 350) a určoval přinesené exponáty. Příchozí se dozvěděli, jak bezpečně poznávat některé méně známé, avšak výtečné druhy a jak je v kuchyni upravit. Nejčastější dotazy se týkaly bezpečného rozeznávání jedlých druhů holubinek a ryzců. Mnozí návštěvníci byli překvapeni, kolik druhů hub je jedlých a výborných a určitě vyzkoušejí doporučené recepty.

Rádi bychom touto cestou ještě jednou poděkovali návštěvníkům za přinesené houby a budeme se těšit na další ročník mykologické výstavy opět v tomto podzimním čase v Louňovicích pod Blaníkem.

Foto:
01 – Pavel Špinar s návštěvníky výstavy (foto: Ivana Křížová)
02 – Hřib smrkový (foto: Ivana Křížová)

Ivana Křížová
AOPK ČR - Správa CHKO Blaník
Vlašimská 8
257 06 Louňovice pod Blaníkem
Tel. 317 852 654

Chcete být informování?

Zadejte Váš e-mail pro odběr novinek a změn na úřední desce
Informace dle zákona