Dnes je: 28.05.2024
Novinka zaslaná mailem dne:   16. 8. 2009

VÝROČÍ ZALOŽENÍ LOUŇOVIC POD BLANÍKEM A SRAZ RODÁKŮ

Vznik Louňovic pod Blaníkem se datuje do 12. století, kdy zde byl roku 1149 postaven ženský premonstrátský klášter. Letos je tomu tedy 860. let co vznikla tato malebná obec na úpatí hory Blaníku. Městys Louňovice pod Blaníkem na víkend 15. a 16. srpna 2009 připravil oslavy tohoto výročí spojené se srazem rodáků.
V sobotu ráno v 9.00 hod. pí. starostka ing. Růžena Kučerová přivítala všechny přítomné a zahájila oslavy u pomníku nejvýznamnějšího rodáka obce J. D. Zelenky. Po krátkém proslovu zde byla položena květina a uctěna hudebníkova památka. Od 10.00 hod. následovala mše svatá v kostele. Po ní se pak všichni vydali procesím k nově zrekonstruované kapličce sv. Isidora, která byla vysvěcena. Další zastávkou byl nově zrekonstruovaný památník A. V. Rosmarina, direktora a zvelebitele Louňovic, jak jest psáno ve zdejší kronice. Památník byl díky zájmu některých občanů a usilovné práci úřadu městyse a jeho zaměstnanců nově zrekonstruován a osazen tabulkou s textem v původním znění. Pan místostarosta P. Kotek zde pronesl několik slov k historii a přivítal potomky A. V. Rosmarina.
Po návratu zpět na náměstí následovalo společné fotografování rodáků před kostelem. Od 13.00 hod. zde vystoupil Podblanický smíšený sbor a orchestr z Kondrace pod vedením p. Jiřího Volka. Dále pak následoval odpolední program na zámecké zahradě „Posezeni s dechovkou“. Střídaly se zde dva dechové soubory a zlatým hřebem odpoledne pak bylo vystoupení žen z místního spolku Babinec, které společně s místní omladinou nacvičily českou besedu, se kterou zde měly nevídaný úspěch.
Vzhledem k tomu, že se do akce zapojily i místní spolky a další obyvatelé, mohli si návštěvníci v průběhu celého dne uspořádat program dle vlastního výběru. Každý mohl navštívit například nově vymalovaný úřad městyse a knihovnu. Ve škole bylo možné nahlédnout do vyučovacích prostor ZŠ i MŠ. Byly zde připraveny výstavy prací žáků, fotografie z akcí školy a mnoho dalšího. Pro návštěvníky byla během dne otevřena i Správa CHKO Blaník, kde probíhalo promítání o ochraně přírody, výstava fotografií a k nahlédnutí byly také materiály o činnosti zdejší správy. Pan V. Tichý vydal novou knihu o historii obce „Blaník a Louňovice pod Blaníkem ve vzpomínkách“, kterou před zámkem úspěšně uvedl na trh . Dále bylo možné navštívit infocentrum, muzeum nejstarších dějin Louňovic, nebo včelařské muzeum. Rybáři nabízeli ve své nové rybářské baště rybí hody a výstavu fotografií z jejich činnosti. Sbor dobrovolných hasičů ve svých prostorách promítal historické filmy z archivu místních občanů. Nechal nahlédnout do svých kronik a každému zájemci byla také ukázána technika sboru a vybavení pro zásahovou jednotku. V koncertním sále J. D. Zelenky v zámku pak mohli zájemci navštívit výstavu historických fotografií, modelů místního knihovníka p. J. Vošty a obrazů místního malíře p. M. Houdka. Během odpoledne se mohl každý zájemce po Louňovicích projet kočárem taženým koňmi. Tečkou za celým dnem pak byla večerní pouťová zábava na zámecké zahradě.
Druhý den oslav proběhl na místním fotbalovém hřišti TJ Sokol kde byl připraven dětský den. Díky tomu, že se do příprav dětského dne zapojila řada spolků – SDH, Myslivecké sdružení, TJ Sokol, sdružení Wifi , spolek Babinec a další dobrovolníci, byl program bohatý a děti měly z čeho vybírat. Nabídka disciplín byla opravdu pestrá. Od těch tradičních pro nejmenší až po náročné pro ty starší. U každé dostávaly děti odměnu v podobě papírových dukátů, za které si pak mohly „ koupit“ sladkosti nebo drobné hračky. Myslivecké sdružení pod Blaníkem kromě soutěží připravilo nejen dětem ukázku zbraní a též různých plemen loveckých psů.
Počasí bylo vskutku letní, nechybělo občerstvení a dokonce ani živá hudba. Během celého odpoledne hrála pro dobrou náladu všech zúčastněných kapela Poprask. Z hasičského vozu si děti mohly vyzkoušet obsluhu stříkačky, která často posloužila jako vítaný prostředek k osvěžení. Po skončení dětského dne pak vyběhly na fotbalové hřiště děvčata z místního dívčího fotbalového mužstva a proti nim se postavila stará garda Louňovic. Díky velkému vedru to byl náročný zápas. Velkým překvapení pro diváky pak byl nástup dalšího mužstva. Proti unaveným děvčatům vyběhly na hřiště také ženy ze spolku Babinec. Upéct koláče či vánoční cukroví, namalovat vajíčka, nebo udělat podzimní aranžmá, to je parketa těchto žen. Postavit je, ale před kulatý nesmysl, nazout jim kopačky a říct jim, že nesmí stát v ofsajdu, to už je na ně příliš. Neznalé fotbalových pravidel se přesto s velkou vervou vrhly do hry a celý den tak ukončily parádním představením nejen pro diváky.

Do celé akce po oba dva dny se společně s obcí zapojily všechny místní spolky a mnoho dalších lidí, za což všem patří velký dík.
Městys Louňovice pod Blaníkem děkuje za finanční příspěvek z Fondu hejtmana Středočeského kraje MUDr. Davidu Rathovi a za nemalý finanční příspěvek panu Zd. Zychovi . Dále děkuje za pomoc s přípravami a realizací programu všem místním spolkům: SDH, TJ Sokol, rybářům, mysliveckému sdružení pod Blaníkem, včelařům, Wifi a spolku Babinec. Velké poděkování za realizaci programu patří také panu faráři F. Říhovi, ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem, správě CHKO Blaník, panu Houdkovi, panu Šafratovi a panu Voštovi. Dále děvčatům za pomoc s roznášením občerstvení pro rodáky, všem zaměstnancům městyse, všem účinkujícím i všem ostatním, kteří se jakkoliv do akce zapojili, poskytli materiál nebo své služby a pomohli tak s její realizací.
Děkujeme

fotečky z akce najdete zde: http://www.lounovicepodblanikem.cz/dokumenty/reportaze/rodaci2009/
text a foto:
Jana Burdová a další


dokumenty ke stažení:

Chcete být informování?

Zadejte Váš e-mail pro odběr novinek a změn na úřední desce
Informace dle zákona