Dnes je: 24.04.2024

Vítání jara

V neděli 23. března 2008 se na náměstí konala akce VÍTÁNÍ JARA, kterou uspořádal SHLUK AKTIVNÍCH ŽEN ve spolupráci s dobrovolnými hasiči, městysem Louňovice pod Blaníkem a dětmi z místní základní školy. Prostor před zámkem byl zaplněn několika stánky na kterých byly k vidění i ke koupi různé velikonoční i nevelikonoční výrobky, jako například kraslice, perníčky, kamínky, keramika, obrázky, svíčky, košíky, dřevěné hračky, výrobky klientů ICSS a spousta dalších drobností. K vidění zde byla i ukázka práce uměleckého kováře a pletení pomlázky. Pro labužníky byl připraven stánek s velikonočními dobrotami a pro zahřátí teplé nápoje. Po celé odpoledne zde vyhrávala kapela POPRASK, která rozvlnila nejedno zimou zkřehlé tělo. Velkým zpestřením pak byla akce dětí ze základní školy, které se chopily vynesení MORANY ven ze vsi a přivítání jara.

SPANÍ VE ŠKOLE A VYNÁŠENÍ MORANY

Dne 19.3.08 jsme se sešli v 18:30 ve škole. Tam byla malá diskotéka. Potom když jsem dojel tak jsme šli do družiny. Pak jsme po jednom chodili do sklepa a tam bylo překvapení. Potom jsme šli spát. Ve čtvrtek jsme šli vítat sluníčko. K snídani jsme měli mazanec. Potom jsme vyráběli Moranu.
Sešli jsme se v neděli 23. 3. ve 13:00 hodin. V krojích jsme šli na náměstí. Z náměstí jsme šli na most a cestou na most jsme zpívali písničky. Cestou zpět jsme přinesli lítečko. Na náměstí jsem si koupil turecký med, a pak jsme jeli domů.

Text: žáci ZŠ

Toto nedělní odpoledne bylo příjemnou tečkou za končící zimou, která přilákala spoustu návštěvníků. Všem aktivním ženám za to patří velký dík a doufejme, že už plánují scénář na příští rok.

Text: žáci ZŠ a Jana Burdová

Chcete být informování?

Zadejte Váš e-mail pro odběr novinek a změn na úřední desce
Informace dle zákona