Dnes je: 21.05.2024

Vesnice roku 2012

Letos jsme po domluvě s představiteli místních spolků opět náš městys přihlásili do soutěže o Vesnici roku 2012 v programu obnovy venkova.
Nová možnost byla soutěžit i o Zlatou cihlu, a tak jsme také přihlásili obnovu domu čp. 86, Muzeum včelařství Podblanicka.
Ve středu 20.6.2012 přijela hodnotící komise, kterou jsme přivítali na náměstí a od 13,15 do 15,15 hod. jsme začali představovat naše Louňovice p. Bl. Pomocí zástupců místních spolků jsme chtěli ukázat náš společenský život. Čas byl přesně stanoven, každá obec měla vymezeno na prezentaci 2 hodiny.
Nejprve jsme zavítali do zámku, kde předvedl prezentaci TJ Sokol. Na začátku komise shlédla výstavku k 90. výročí založení místní organizace a po úvodním slovu pana Josefa Novotného, který představil činnost Sokola, zatančil v sále J.D.Zelenky spolek našich žen, Babinec. Po prohlídce části zámku, jsme šli s komisí do „Rybářské bašty“ k místním rybářům. Pan Jiří Herkloc představil činnost rybářů a na vratech bašty si mohla komise prohlédnout fotografie z akcí spolku. Poté naše cesta vedla podél pivovarského rybníka do Muzea včelařů Podblanicka. Včelaři pan Plaštiak a pan Zrno zde komisi nabídli k ochutnávce místní med, medovinu a seznámili komisi s činností místní organizace. Komise si se zájmem prohlédla vystavené exponáty. Jezdecký klub zajistil na náměstí před kostel kočár a zájemci z řad komise si mohli část Louňovic p.Bl. prohlédnout během jízdy. Další zastávka komise byla v naší místní knihovně a u opravené klášterní zdi.
Pokračování prezentace bylo v hasičské zbrojnici ve společenské místnosti.
Za hasiče vystoupil Josef Jelínek, který poukázal na kulturní i sportovní činnost hasičů, ale i na zásahy jednotkou. Za WIFI promluvil Mgr. Pavel Tulej a činnost myslivců představili Pavel Zeman a Jan Kahoun.

Ráda bych tímto poděkovala všem, nejen výše jmenovaným , kteří nám při představování společenského života našeho městyse pomáhali.

Konkurence byla v soutěži veliká, ale nakonec se nám podařilo získat Diplom v ocenění Zlatá cihla za opravu kulturní památky čp.86, Muzea včelařství Podblanicka.

Diplom nám byl předán dne 21.7.2012 ve vítězné vesnici v Kamýku nad Vltavou .

Růžena Kučerová, starostka

Fotečky naleznete zde:

Chcete být informování?

Zadejte Váš e-mail pro odběr novinek a změn na úřední desce
Informace dle zákona