Dnes je: 19.06.2024

Zpět

Souhlasným prohlášením rodičů lze určit otcovství k dítěti ještě nenarozenému, je-li již počato nebo k dítěti již narozenému.

Souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství lze učinit na kterémkoliv matričním úřadě.

Žadatelé se dostaví na matriční úřad osobně a předkládají:
- doklad totožnosti
- rodné listy
- těhotenský průkaz
- v případě, že je žena ovdovělá, originál úmrtního listu zesnulého manžela
- v případě, že je žena rozvedená, pravomocný rozsudek soudu o rozvodu manželství
- případně ještě další potřebné doklady po dohodě s matričním úřadem

V případě, že jeden z rodičů je nezletilý nebo stižen duševní poruchou souhlasné prohlášení rodičů je učiněno před soudem.

Chcete být informování?

Zadejte Váš e-mail pro odběr novinek a změn na úřední desce
Informace dle zákona