Dnes je: 25.07.2024

Zpět

Prohlášení o volbě druhého jména lze učinit na matričním úřadě podle místa trvalého pobytu občana nebo na matričním úřadu, v jehož knize narození je jméno zapsáno.
Prohlášení o volbě druhého jména není časově omezeno, lze je učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět.
Žádost podává:
- občan ČR, popř. zákonní zástupci nezletilého občana ČR, jehož se prohlášení o volbě druhého jména týká.

Žadatel předkládá písemné prohlášení o zvolení druhého jména, které obsahuje:
- jméno, příjmení, datum a místo narození, rodného číslo osoby, kterého se prohlášení týká
- jméno, příjmení, popř. rodná příjmení a datum narození fyzických osob, které činí prohlášení za nezletilé dítě
- jméno, popř. jména, která si zvolí
- úředně ověřený podpis prohlašovatele ( toto není potřeba, činí-li prohlašovatel prohlášení osobně na matričním úřadě)
- souhlas nezletilého občana staršího 15 let s prohlášením o zvolení druhého jména

K prohlášení žadatel předkládá:
- průkaz totožnosti
- rodný list osoby, jejíhož jména se prohlášení týká.

Správní poplatek není stanoven.

Chcete být informování?

Zadejte Váš e-mail pro odběr novinek a změn na úřední desce
Informace dle zákona