Dnes je: 17.06.2024

Zpět

Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela, může do jednoho měsíce po právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že přijímá své dřívější příjmení, popř. že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího.

Oznámení lze učinit na kterémkoli matričním úřadě

Žadatel (rozvedený manžel) předkládá:
- průkaz, kterým prokáže svou totožnost
- oddací list
- pravomocný rozsudek o rozvodu manželství

Pokud žadatel předkládá cizozemské doklady, je třeba, aby tyto měly náležitosti veřejné listiny, tj. musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak a úředně přeloženy do českého jazyka. Pravomocné cizozemské rozhodnutí o rozvodu manželství v případě, že je jedním z účastníků řízení státní občan ČR, se uznává na území ČR na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak (bližší informace sdělí kterýkoliv matriční úřad).

Správní poplatek není stanoven.
V případě, že žadatel zmešká jednoměsíční lhůtu po rozvodu manželství, může požádat o změnu příjmení. V tomto případě je správní poplatek 100 Kč.

Chcete být informování?

Zadejte Váš e-mail pro odběr novinek a změn na úřední desce
Informace dle zákona