Dnes je: 21.05.2024

Zpět

Zlepšení kvality zázemí pro zájmové vzdělávání na ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem

logo MPMR

Stručný popis projektu:

Projekt "Zlepšení kvality zázemí pro zájmové vzdělávání na ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem" je zaměřen za zkvalitnění infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání. Dojde ke stavebním úpravám 2 odborných učeben – odborné učebny družiny a polyfunkční učebny pro zájmovou činnost. Tyto učebny budou mít vazbu na klíčové kompetence – komunikace v cizích jazycích, technické a řemeslné obory, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi. Dále bude zajištěna bezbariérovost vzdělávacího zařízení.

Cíle projektu:

Cílem projektu "Zlepšení kvality zázemí pro zájmové vzdělávání na ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem" je zvýšení kvality infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Realizací projektu dojde jednoznačně k pozitivním změnám v rámci zájmového a neformálního vzdělávání v klíčových kompetencí – komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, technické a řemeslné obory a přírodní vědy.

Výsledky projektu:

Celkovým výsledkem projektu je zajištění vhodných prostor pro zájmové a neformální vzdělávání prostřednictvím pravidelných kroužků a odborných programů, které rozvíjejí klíčové kompetence.

V 1. NP bude rekonstruována místnost, která bude sloužit jako odborná učebna školní družiny. Učebna bude pravidelně využívána pro činnosti s vazbou na klíčové kompetence – technické a řemeslné obory, přírodní vědy. Dále dojde k rekonstrukci učebny ve 2. NP, která bude uzpůsobena a vybavena pomůckami k výuce kroužků, které mají vazbu na klíčové kompetence – komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi. V této učebně bude několik pracovních oddělení, z nichž každé má vazbu na určité klíčové kompetence.

Výsledky projektu "Zlepšení kvality zázemí pro zájmové vzdělávání na ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem" povedou k naplnění investiční priority IP 10 IROP "Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu" a specifického cíle 2.4 IROP "Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení".

Projekt "Zlepšení kvality zázemí pro zájmové vzdělávání na ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem" je spolufinancován Evropskou unií.

Chcete být informování?

Zadejte Váš e-mail pro odběr novinek a změn na úřední desce
Informace dle zákona