Dnes je: 23.05.2024

Zpět

Rozšíření kapacity MŠ Louňovice pod Blaníkem

loga IROP

Stručný popis projektu:

Projekt „Rozšíření kapacity MŠ Louňovice pod Blaníkem“ má za cíl zajistit dostupnost infrastruktury pro předškolní vzdělávání v obci Louňovice pod Blaníkem.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání. Hlavní cíl se skládá z několika dílčích cílů:

  • uspokojení poptávky po umístění dětí do mateřské školy rekonstrukcí MŠ s vyšší kapacitou,
  • umožnění docházky do MŠ i dětem mladším 3 let,
  • zajistit nové prostory, které budou technicky, dispozičně a legislativně odpovídat požadavkům MŠ,
  • zlepšení vybavení tříd, dovybavení jídelny a kuchyně
  • úprava venkovního prostranství MŠ a doplnění zahrady o nové herní prvky.

Výsledky projektu:

Výsledky projektu povedou k naplnění investiční priority IP 10 „Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu“, a specifického cíle 2.4 „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“.

Podporovanými aktivitami jsou: stavební úpravy vnitřních prostor budovy MŠ, kde se po ukončení realizace projektu budou nacházet 2 nové třídy MŠ (kapacita mateřské školy se tak zvýší o 10 dětí při zrušení současné výjimky KHS), pořízení nábytku a vybavení MŠ a úpravy nejbližšího venkovního prostranství. Vše s cílem zajistit dostatečnou kapacitu a kvalitu zařízení předškolního vzdělávání ve vazbě na území městyse Louňovice pod Blaníkem, kde je nedostatek těchto kapacit. Tímto bude umožněn bezproblémový vstup rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce.

Projekt "Rozšíření kapacity MŠ Louňovice pod Blaníkem" je spolufinancován Evropskou unií.

 

Chcete být informování?

Zadejte Váš e-mail pro odběr novinek a změn na úřední desce
Informace dle zákona