Dnes je: 15.06.2024
Přidáno dne:   20. 12. 2008

Setkání u Betléma

SETKÁNÍ U BETLÉMA

V 11. hodin dopoledne začalo na louňovickém náměstí SETKÁNÍ U BETLÉMA. K vidění i ke koupi bylo mnoho druhů cukroví a perníčků, výrobky dětí ZŠ a MŠ v Louňovicích, výrobky z dílny ICSS Odlochovice, svíčky ze včelího vosku aj. Návštěvníci si mohli pochutnat na domácí zabijačce a klobásách a zahnat zimu svařeným vínem, grogem či čajem.
Ve 13.00 zazpívali žáci ZŠ a MŠ vánoční koledy u živého betlému.
Celým dnem provázela svým zpěvem a tancem skupina POPRASK z Odlochovic.

Shluk aktivních žen děkuje všem účastníkům, kteří se přišli i za nepěkného počasí podívat. Velký dík pak patří sponzorům a také pomocníkům při přípravě stánků, betlému atd.
Jmenovitě děkujeme: Ivaně Kočové za přípravu představení s dětmi louňovické školy a školky
Janě Burdové a Václavu Neradovi za poskytnutí betléma a zvířat
Václavu Borkovcovi, Josefu Hradeckému, Josefu Fialovi, Václavu Borkovcovi, Josefu Burdovi, Láďovi Malému a Zdeňku Dragonovi za pomoc při stavění stánků a jiných organizačních činnostech


dokumenty ke stažení:

Chcete být informování?

Zadejte Váš e-mail pro odběr novinek a změn na úřední desce
Informace dle zákona