Dnes je: 14.04.2024

Podblanický hudební podzim

Na podzim letošního roku se konal již 23. ročník Podblanického hudebního podzimu. 23. listopadu proběhl v 18.00 hod. pietní akt u pomníku J. D. Zelenky. Starostka Louňovic pí. ing. Růžena Kučerová a pan profesor Jaroslav Smolka, autor knihy o životě a díle J. D. Zelenky, zde položili dvě kytice. Pan profesor pak pronesl pár slov o Dismasově životě. Od 19.00 hod. se ve slavnostním sále louňovického zámku konal tradiční koncert. Letos se zde představili Komorní orchestr CONSORTIUM PRAGENSE, pí. Hana Jonášová - soprán a p. Miroslav Laštovka – trubka. V jejich podání zde zazněla díla nejen J. D. Zelenky, ale i dalších světových autorů jako je A. Vivaldi, J. S. Bach, G. F. Händel… Na závěr pak pan profesor Smolka podepsal všem zájemcům svoji knihu „Jan Dismas Zelenka“ příběh ze života a tvorby českého skladatele vrcholného baroka.

Chcete být informování?

Zadejte Váš e-mail pro odběr novinek a změn na úřední desce
Informace dle zákona