Dnes je: 18.04.2024

Pátrání po staré chodbě

Na pátek 6. září a sobotu 7. září si TJ Sokol ve spolupráci s dalšími místními spolky připravila akci nejen pro děti pod názvem Pátrání po staré chodbě s podtitulem Cesta za pověstí aneb hledání ztracené chodby. V pátek v podvečer se všichni sešli na zámecké zahradě. Tam na ně čekalo příjemné a poutavé vyprávění místních pamětníků – manželů Dittrichových, paní Špácalové a pana Lehkého. K nahlédnutí byla i kronika obce a album historických fotografií, které byly po setmění promítány i na plátno. Nechyběla živá hudba, opékání špekáčků a pro děti oblíbená trampolína. Celá páteční akce měla v dětech vzbudit nejen zvědavost na jejich sobotní putování, ale i zájem o historii Louňovic.
Startovním místem sobotní výpravy bylo zámecké nádvoří, kde děti obdržely mapky celé trasy pochodu. Cestou je čekala důležitá stanoviště, kde za splnění úkolů získávaly pomyslné klíče od již zmíněné chodby. Prvním stanovištěm byl lhotecký kovář, kde si děti mohly vyzkoušet práci s kovářským náčiním. Zde získaly nejen druhý klíč, ale i ukovaný knoflík na památku. Druhé stanoviště děti našly na úpatí Malého Blaníka. Tady poznávaly pobytová znamení zvířat (stopy, peří apod.). Na Malém Blaníku všechny vítal poustevník ukrytý ve svém skromném obydlí. Přímo v troskách kaple sv. Maří Magdalény čekalo všechny příjemné překvapení v podobě voňavého guláše. Po občerstvení si zde mohli nejen děti vyzkoušet výrobu ručního papíru, drátkování, navléknout si náhrdelník z přírodnin nebo si za zdí kaple u pana výtvarníka pomalovat jednoduché výrobky z keramiky. Na dalším, v pořadí již čtvrtém, stanovišti u Býkovického rybníka pak mohli nahlédnout do okuláru mikroskopu nebo si prohlédnout fotografie přírody z okolí Blaníků. Dalším zastavením byl rybník louňovských rybářů, kde si děti pohladily kapříka a vyrobily ,,paletku“ z lučního kvítí. Tu pak donesly do včelařského muzea, kde od místních včelařů získaly poslední klíč k odtajnění chodby. Potom již nezbývalo než se podepsat do pamětního listu a konečně najít ztracenou chodbu. Všem dětem se chodbu, kde čekali probuzení blaničtí rytíři, podařilo najít a za svou odvahu byly odměněni pamětním lístkem.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci této krásné akce a ráda věřím, že se stane novou louňovickou tradicí.

Text: Radka Neradová
Foto: J. Burdová

FOTO:

Chcete být informování?

Zadejte Váš e-mail pro odběr novinek a změn na úřední desce
Informace dle zákona