Dnes je: 23.05.2024

Malý Blaník - Kaple Máří Magdaleny

Toho dne proběhla připomínka slavných poutí na tomto posvátném místě. Vlašimský Podblanický spolek recitoval a zazpíval staré duchovní písně. Přítomným byl přečten text o historii lokality Malého Blaníku a tamní kaple Máří Magdaleny. Byla rovněž přednesena píseň od pátera Václava Oktábce, louňovického kněze, který zde i v době hluboké totality pořádal mše svaté.
Na svátek Máří Magdaleny na tamní poutě jezdili poutníci z celých Čech. Hrávala zde kapela, sjeli se stánkaři z širokého okolí. Cesta k Býkovicům bývala jejich stánků plná.
V dětství jsme sem putovali každým rok s otcem z nedaleké Libouně a mohu říci, že tato slavnost vždy překonala zářijovou pouť na Velkém Blaníku. Děkujeme organizátorům i účinkujícím za krásné vystoupení a nostalgickou vzpomínku na zaniklou tradici.

Historie kostela Máří Magdaleny

Na Malém Blaníku jsou dnes již jen obvodové zdi cihlové stavby bývalé kaple Máří Magdaleny. Zdaleka sem putoval lid o svátku Máří Magdaleny a poutě nepřestaly ani tehdy, když český lid vyznával víru pod obojí.
Roku 1672 odkázal Karel Adam z Říčan v poslední vůli 300 zlatých na stavbu kaple. Stavba se dlouho protahovala. Až okolo roku 1730 věnoval arcibiskup Khünburg 6000 zlatých k vystavění kaple Máří Magdaleny. Stavba měla podobu prodlouženého osmihranu a kostel byl dokončen roku 1753.
Jeskyni pod kaplí dokonce prý obýval poustevník. Sláva kostela sv. Máří Magdaleny na Malém Blaníku pohasla nařízením císaře Josefa II v roce 1783, kdy byla tato krásná stavba uzavřena. Zvon byl přenesen do Louňovic. Od té doby kaple pustla a v roce 1812 spadla střecha a strop. Ze stavby byly odstraněny trámy a holé zdi připomínají zašlou slávu poutního místa dodnes. Zájem i pozornost dnešních návštěvníků vzbuzuje také obrovský smrk, který roste uprostřed zdí.
V roce 1886 dal kardinál Schönborn alespoň postavit přístřešek pro novou sochu s. Máří Magdaleny, zhotovenou řezbářem p. Veselým.

Svatá Máří Magdalena

Marie Magdalena byla podle Nového zákona jedna z žen, které doprovázely Ježíše z Nazaretu, zejména v závěru jeho života. Vystupuje i v některých apokryfech a v řadě křesťanských církví je uctívána jako svatá.

Fotografie Zdeňka Otradovce z akce zde naleznete zde:

Chcete být informování?

Zadejte Váš e-mail pro odběr novinek a změn na úřední desce
Informace dle zákona