Schválené rozpočtové opatření č. 4

Schválené rozpočtové opatření č. 4

Schválené rozpočtové opatření č. 3

Schválené rozpočtové opatření č. 3

Schválené rozpočtové opatření č. 2

Schválené rozpočtové opatření č. 2

Účetní závěrka městyse za rok 2023

https://www.lounovicepodblanikem.cz/wp-content/uploads/2024/03/Ucetni-zaverka-Mestyse-Lounovice-p.-Bl.-2023.pdf

Návrh účetní závěrky městyse 2023

finanční a účetní výkazy

Inventarizační zpráva 2023

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024

Schválený střednědobý výhled 2025 - 2027

Schválený rozpočet městyse 2024

Schválený závěrečný účet městyse 2022

schválený závěrečný účet městyse 2022