Informace Matričního úřadu Louňovice pod Blaníkem ke sňatečným obřadům

Informace Matričního úřadu Louňovice pod Blaníkem pro uzavření manželství cizince v České republice

INFORMACE K UZAVŘENÍ PARTNERSTVÍ