Louňovice pod Blaníkem
 
Dnes je 20. březen 2023, 14:08
spacer
spacer spacer
spacer spacer
spacer
Znak městysu - jdi na hlavní stranu Jdi na hlavní stranu     Český rozhlas Region                                             
barva webu:  spacerspacerspacerspacerspacerspacerspacer
spacer
spacer
spacer

Zpět

Oprávněná osoba se může nahlédnutím do matriční knihy seznámit se všemi údaji zapsanými v matriční knize.
O nahlédnutí do matriční knihy může požádat osobně:
- fyzická osoba, které se zápis týká nebo její manžel, rodiče, děti prarodiče, vnuci, pravnuci, sourozenci nebo zplnomocněný zástupce
- státní orgány nebo orgány územních samosprávných celků pro úřední potřebu
- statutární orgány církví nebo duchovní jimi zmocnění , jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31.12.1949
- fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků
Nahlížení do matričních knih a činit výpisy z nich lze pouze za přítomnosti matrikáře.

K žádosti o nahlédnutí do matričních knih žadatel předkládá:
- doklad, kterým prokáže svou totožnost
- veřejnou listinu (např. rodný list, oddací list) nebo listinu, ze které bude možno dovodit, že se zápis týká členů jeho rodiny
- ověřenou plnou moc, pokud žádost vyřizuje zplnomocněný zástupce

Při nahlédnutí do matriční knihy za každou matriční událost správní poplatek činí 20 Kč.

spacer spacer spacer spacer
spacer spacer spacer spacer

Vítejte v kraji Blanických rytířů

powered by bambic.cz | 2oo6-2o12

Valid HTML 4.01 Transitional