Louňovice pod Blaníkem
 
Dnes je 20. březen 2023, 13:57
spacer
spacer spacer
spacer spacer
spacer
Znak městysu - jdi na hlavní stranu Jdi na hlavní stranu     Český rozhlas Region                                             
barva webu:  spacerspacerspacerspacerspacerspacerspacer
spacer
spacer
spacer

Zpět

Prohlášení o volbě druhého jména lze učinit na matričním úřadě podle místa trvalého pobytu občana nebo na matričním úřadu, v jehož knize narození je jméno zapsáno.
Prohlášení o volbě druhého jména není časově omezeno, lze je učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět.
Žádost podává:
- občan ČR, popř. zákonní zástupci nezletilého občana ČR, jehož se prohlášení o volbě druhého jména týká.

Žadatel předkládá písemné prohlášení o zvolení druhého jména, které obsahuje:
- jméno, příjmení, datum a místo narození, rodného číslo osoby, kterého se prohlášení týká
- jméno, příjmení, popř. rodná příjmení a datum narození fyzických osob, které činí prohlášení za nezletilé dítě
- jméno, popř. jména, která si zvolí
- úředně ověřený podpis prohlašovatele ( toto není potřeba, činí-li prohlašovatel prohlášení osobně na matričním úřadě)
- souhlas nezletilého občana staršího 15 let s prohlášením o zvolení druhého jména

K prohlášení žadatel předkládá:
- průkaz totožnosti
- rodný list osoby, jejíhož jména se prohlášení týká.

Správní poplatek není stanoven.

spacer spacer spacer spacer
spacer spacer spacer spacer

Vítejte v kraji Blanických rytířů

powered by bambic.cz | 2oo6-2o12

Valid HTML 4.01 Transitional