Louňovice pod Blaníkem
 
Dnes je 20. březen 2023, 14:11
spacer
spacer spacer
spacer spacer
spacer
Znak městysu - jdi na hlavní stranu Jdi na hlavní stranu     Český rozhlas Region                                             
barva webu:  spacerspacerspacerspacerspacerspacerspacer
spacer
spacer
spacer

Zpět

Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela, může do jednoho měsíce po právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že přijímá své dřívější příjmení, popř. že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího.

Oznámení lze učinit na kterémkoli matričním úřadě

Žadatel (rozvedený manžel) předkládá:
- průkaz, kterým prokáže svou totožnost
- oddací list
- pravomocný rozsudek o rozvodu manželství

Pokud žadatel předkládá cizozemské doklady, je třeba, aby tyto měly náležitosti veřejné listiny, tj. musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak a úředně přeloženy do českého jazyka. Pravomocné cizozemské rozhodnutí o rozvodu manželství v případě, že je jedním z účastníků řízení státní občan ČR, se uznává na území ČR na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak (bližší informace sdělí kterýkoliv matriční úřad).

Správní poplatek není stanoven.
V případě, že žadatel zmešká jednoměsíční lhůtu po rozvodu manželství, může požádat o změnu příjmení. V tomto případě je správní poplatek 100 Kč.

spacer spacer spacer spacer
spacer spacer spacer spacer

Vítejte v kraji Blanických rytířů

powered by bambic.cz | 2oo6-2o12

Valid HTML 4.01 Transitional