Louňovice pod Blaníkem
 
Dnes je 20. březen 2023, 14:03
spacer
spacer spacer
spacer spacer
spacer
Znak městysu - jdi na hlavní stranu Jdi na hlavní stranu     Český rozhlas Region                                             
barva webu:  spacerspacerspacerspacerspacerspacerspacer
spacer
spacer
spacer

Zpět

Legalizace je ověření, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Legalizací se nepotvrzuje právnost ani pravdivost údajů uvedených na listině. Ověřující úřad za obsah listiny neodpovídá.
Zákon přesně stanoví, kdy se legalizace neprovede:
- má-li být legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého
- jde-li o legalizace podpisu osoby, která legalizaci provádí
- je-li podpis vyhotoven jinými písmeny, než písmeny latinské abecedy
- jde-li o legalizace podpisu na listině, která neobsahuje žádný text

Žadatel o legalizace předloží k prokázání své totožnosti doklad, kterým je pro občana České republiky platný občanský průkaz nebo platný cestovní doklad. Ostatní žadatelé, kteří nejsou státními občany České republiky, předloží platné doklady dle ust. § 18 zákona o ověřování.
Za každý ověřený podpis je stanoven správní poplatek ve výši 30 Kč.
Legalizace se provádí v úředních místnostech úřadu. Na jiném vhodném místě lze legalizaci provést pouze ze závažných zdravotních důvodů.

spacer spacer spacer spacer
spacer spacer spacer spacer

Vítejte v kraji Blanických rytířů

powered by bambic.cz | 2oo6-2o12

Valid HTML 4.01 Transitional