Pamětní deska Jana Dismase Zelenky

Pamětní desku Jana Dismase Zelenky naleznete v ulici pod kostelem Nanebevzetí Panny Marie.

 

Přílohy:

Spolek pro obnovu varhan