KONCERT HLASY TŘÍ SVĚTŮ 11.05.2024

Louňovice pod Blaníkem 11.5.2024 na faře v Louňovicích pod Blaníkem, pořádá Spolek pro obnovu louňovických varhan, z.s.
Srdečně zveme na koncert absolventů profesora klasického zpěvu Jiřího Kotouče, na krásném místě louňovické fary.  Veškeré vstupné opět vložíme na transparentní účet Spolku pro obnovu louňovických varhan č. 2802244612/2010 . Pro omezený počet míst je třeba rezervace předem, sms T: 732 860 942.

Přílohy:

Spolek pro obnovu varhan