OZV o místním poplatku z pobytu

OZV o místním poplatku za psy

OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OZV o nočním klidu

Obecně závazná vyhláška městyse č. 1/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška městyse č. 4/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

OZV 1/2021 - místní poplatek o pobytu

OZV 2/2021 - místní poplatek ze psů

Řád veřejného pohřebiště