Pozvánka na zastupitelstvo 4.6.2024

Zápis z rady č. 10 - 2024

Oznámení o zahájení projednávání návrhu zprávy o uplatňování ÚP

Oznámení o zahájení projednávání návrhu zprávy ÚP 

Příloha 

vyměření daně z nemovitých věcí 2024

Vyměření daně z nemovitých věcí na rok 2024 pro poplatníky, kteří nejsou přihlášení k placení této daně prostřednictvím SIPO

Jmenování zapisovatelky pro volby do EP

Jmenování zapisovatelky pro volby do EP

Informace pro voliče - volby do Evropského parlamentu

Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce v době od 29.4.2024 do 7.6. 2024

Opakované veřejné projednání Změna č. 1 Načeradec

Opakované veřejné projednání Změna č. 1 Načeradec

Stanovení počtu členů okreskové volební komise pro volby do EP

Návrh závěrečného účtu městyse 2023

Návrh závěrečného účtu městyse 2023

Finanční a účetní výkazy 2023

Zpráva z kontroly hospodaření městyse 2023

Veřejnoprávní smlouvy - TJ SOKOL Louňovice pod Blaníkem

veřejnoprávní smlouva - oprava střechy kabin

veřejnoprávní smlouva - kulturní akce