Členská schůze 21.7.2023.

Podrobnosti viz příloha.

Přílohy:

Spolek pro obnovu varhan