Pozvání na XIX. valnou hromadu SPOLKU

Valná hromada se uskuteční v sobotu 20. dubna 2024 od 19:00hod v restauraci na náměstí u pana Babky.

Občerstvení zajištěno!

Těšíme se na viděnou.

Rada SPOLKU