Adam Viktora: Jan Dismas Zelenka - známý, neznámý. Přednáška 1.10.2023.

Podrobnosti viz příloha.

Přílohy:

Spolek pro obnovu varhan